Företaget

Viskadalens Plåt & Papptak AB är ett företag som till största delen bedriver entreprenadverksamhet med byggnadsplåtslageri samt papptäckningar på tak och fasader inom byggbranschen. Genom vår filial Johannebergs Plåt i Göteborg bedriver vi samma verksamhet.

Viskadalens Plåt & Papptak AB utför även värmeisolering i samband med tak- och fasadarbeten. En stor del av verksamheten är renoveringar av gamla tak och fasader där vi även åtar oss besiktning och förslag till olika lösningar.
I förekommande fall utför vi även ventilations- och träarbeten.

Viskadalens Plåt & Papptak AB har 19 anställda och förfogar över
ca 1000 m2 verkstad, lager och kontor fördelat mellan Fritsla och Göteborg.

Viskadalens Plåt & Papptak AB är medlem i Plåtslageriernas Riksförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen.

Huvudkontor:
Viskadalens Plåt & Papptak AB
Varbergsvägen 462
519 30 Horred

Tel kontor: 0320-740 47

Filial:
Johannebergs Plåt
Von Gerdesgatan 5
412 59 Göteborg

Verkstad:
Varbergsvägen 462
519 30 Horred